Luku- ja kuunteluaikapalvelut uutta palvelua kuluttajille

Luku- ja kuunteluluaikapalvelut eivät ole aivan uusi sähkökirjojen toimintamalli, mutta niiden suosio on lähtenyt nousuun vasta viimeisen parin vuoden aikana. Englanninkielinen termi subscription service kuvaa hyvin palvelun luonnetta. Palveluissa kuluttaja maksaa tietyn summan kuukaudessa (tai vuodessa) ja saa sillä käyttöönsä palvelun koko sisällön digitaalisessa muodossa (tabletille, älypuhelimeen tai tietokoneelle). Tilaus on jatkuva, kunnes kuluttaja päättää sen.

Pohjoismaista löytyy useita sekä muutaman vuoden toimineita että uusia palveluita. Monissa lukuaikapalveluissa on mukana myös äänikirjat ja niihin panostetaan. Äänikirjojen suosio on kasvamassa lukuaikapalveluiden avulla. Kokemukset ovat vielä aika vähäisiä, mutta lupaavia.

Digitaalisuus  on merkittävä suunta kaikissa mediapalveluissa, niin musiikissa, elokuvissa kuin lehdissä. Kuluttajat ovat jo tottuneet käyttämään tilauspohjaisia digitaalisia palveluita (kuten Netflix ja Sporify) ja kirja-ala voi tarjota sisältöjään vastaavanlaisissa palveluissa, joita on tarjolla useita. Lukuaikapalvelut mahdollistavat kuluttajille uuden tavan käyttää sähkökirjoja tai äänikirjoja, joka paikassa silloin ja sillä laitteella kuin kuluttaja itse haluaa. Lukuaikapalveluiden avulla on mahdollista tavoittaa uusia lukijoita ja näin lisätä kirjallisuuden kokonaismyyntiä. Käykö näin, sen aika näyttää, mutta Tanskasta tulee positiivisia merkkejä tähän suuntaan.

Suomen markkinoilla on jo muutamia toimijoita ja lisää on tulossa vuoden 2016 aikana. Vuoden 2016 alussa toimivia palveluita ovat Fabula, HS Kirjasto, luekirja.fi ja Lasten Oma Satukirjasto. Markkinoille on tulossa ainakin Mofibo ja Bookbeat. Ruotsin suurimman toimijan Storytelin Suomen markkinoille tulosta ei ole tietoa tätä kirjoitettaessa.

Palveluiden kuukausihinnat kuluttajille ovat keskimäärin 15-20 € luokkaa kaikissa Pohjoismaissa muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta (HS Kirjasto, Lasten Oma Satukirjasto).

Luku- ja kuunteluaikapalveluiden toimintamallit ja erityisesti liiketoimintamallit eroavat toisistaan. Haasteena on, mikä malli on toimintakelpoinen ja kustantajan kannalta pitkällä tähtäimellä kannattava. Kustantajan näkökulmasta käytössä on pääasiassa kaksi liiketoimintamallia:
• Kirja myydään kiinteään hintaan lukuaikapalvelulle (kun kirja on luettu, tietty summa tuloutetaan kustantajalle)
• Revenue share-malli: Lukuaikapalvelun tarjoaja antaa tietyn osuuden tuotoista kustantajille. Tuotot jaetaan luettujen sivujen suhteessa kirjoittain kaikista palvelussa luetuista sivuista.

Luku- ja kuunteluaikapalveluissa niiden onnistumisen kannalta tärkeää on hyvä, laaja valikoima, joka sisältää sekä uutuuksia että hyvän backlistin. Backlistillä on suuri merkitys useissa palveluissa ja sen kirjoja luetaan  paljon. Palvelut myös pidentävät kirjan elinkaarta.

Digitaalisessa maailmassa kuluttajien käyttäytymistä voidaan tutkia paljon tarkemmin kuin printtimaailmassa. Lukuaikapalveluiden kautta voidaan saada hyvää tietoa lukemiseen liittyvistä asioista, mutta se edellyttää, että palveluntarjoajilla on riittävä analytiikka käytössä. Tällä hetkellä taso vaihtelee vielä pelkkien sivujenkäytön mittaamisesta hyvinkin tarkkaan käyttötietoon.

Kustantajan on huolehdittava, että kirjailijoiden kanssa tehdyt sopimukset kattavat myös luku- ja kuunteluaikapalvelut ja että mallit mahdollistavat selkeän ja oikeudenmukaisen tilityksen kirjailijoille.

Haasteita kustantajilla ja luku- ja kuunteluaikapalveluilla on. Vielä ei ole kunnollista näyttöä siitä, tukevatko vai kannibalisoivatko lukuaikapalvelut kirjallisuuden myyntiä, millainen tulee olemaan käyttäjäkunta: uusia lukijoita vai vaihtavatko lukijat lukemisen tapaa, ovatko uudet palvelut pitkällä tähtäimellä hyvää liiketoimintaa kustantajille ja löytyykö Suomesta riittävästi uusien palveluiden käyttäjiä. Hyvä lisä palvelut joka tapauksessa ovat kirjoja rakastavalle yleisölle.

Kustannusyhdistys teetti selvityksen luku- ja kuunteluaikapalveluista Pohjoismaissa. Tämä on tiivistelmä selvityksestä, joka löytyy kokonaisuudessaan verkkosivujen jäsenpalveluosasta. 


Luku- ja kuunteluaikapalveluita:

www.luekirja.fi

https://fabula.im/fi

https://mofibo.com

https://www.storytel.se

https://www.hs.fi/tilaus/kirjasto/?ref=adword_tilaus_+hs +kirjasto&gclid=CJ_Bu7ul4MoCFeUp0wodcHQDNA

https://lastenoma.satukirjasto.fi
https://www.nextory.se/om-nextory/
https://www.scribd.com
http://www.audible.com
https://bookmate.com
https://www.ereadz.com/fi/